Privacyverklaring en cookies

Vastleggen en verwerking van gegevens.

De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Vakantieroute te vallen. Je gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Vakantieroute. Vakantieroute gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om je te informeren over andere producten en diensten van Vakantieroute – als je dat op prijs stelt.

Beveiliging van gegevens.

Vakantieroute maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van cookies.

Vakanteiroute maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om je te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor je gemakkelijker te maken. Vakantieroute kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op je harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Links naar websites.

Op de site van Vakantieroute staan hyperlinks naar andere websites. Vakantioeroute is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen.

Vakantieroute behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage.

Je hebt recht op inzage in je gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in je persoonsgegevens of klachten over privacy kun je richten aan:

Vakantieroute
Amsterdam
info@vakantieroute.nl

😎 DEEL dit bericht met uw Social Media.Facebooktwitterpinterest
Powered by: Wordpress